Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80851
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό):Μελέτη του γενότυπου της πρωτείνης prion και συσχέτιση του με την τρομώδη νόσο ή σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (scrapie) σε πρόβατα και γίδια φυλών που εκτρέφονται στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ., ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ., ΒΕΡΓΚΙΖΙ ΣΟΥΖΑΝΑ ΜΟΝ., ΔΟΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΩΑ., ΚΡΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ., ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ., ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ.