Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80852
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Περιβάλλον): Το χειμαρικό περιβάλλον (δυναμικό) της ευρύτερης λεκάνης απορροής της Λίμνης Βόλβης - Εστίες παραγωγής φερτών υλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97437 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.6 Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ., ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡ., ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΤΖΙΑΦΤΑΝΗ ΦΑΕΙΝΗ ΣΩΤ.