Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80862
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Περιβάλλον):Διαχείριση νερού και αζώτου σε ορυζώνα για εξοικονόμηση νερού και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97437 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.6 Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
MAHMOUD RAHIL HAS., ΑΣΧΟΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑ., ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙ., ΛΙΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΝΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ.