Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80867
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Περιβάλλον): Ανάπτυξη μονάδας in vitro νευροφυσιολογικών μεθόδων για την αξιολόγηση της δράσης φυτοφαρμάκων, νευροτοξικών ουσιών και άλλων χημικών ενώσεων στο Κεντρικό και Περιφερικό Νευρικό Σύστημα των ζωικών οργανισμών (έντομα - θηλαστικά)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97437 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.6 Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ., ΚΑΓΙΑΒΑ ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΕ., ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΡ., ΤΟΜΤΣΗ ΦΑΝΗ ΚΩΝ., ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΝΔ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟ.