Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80868
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό): Φαινοτυπικός και γενοτυπικός χαρακτηρισμός στελεχών Pasteurella multocida και Mannheimia haemolytica που απομονώθηκαν από αίγες και πρόβατα στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΟΥΡΤΖΗ-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΒΥΡ., ΒΟΥΓΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΡΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ., ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡ., ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑ., ΣΙΑΡΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑ., ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟ., ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ.