Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80870
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό):Διερεύνηση συνδυασμού διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας με συστήματα προληπτικής συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού και με τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΑΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ., ΝΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ.