Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80871
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό): Σύνθεση νέων πυρανο[2,3-h]χρωμεν-6(6Η)-ονών (πυρανοκουμαρινών) και των 4-αζα -αναλόγων τους και μελέτη της βιολογικής δράσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΡΟΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕ., ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΒ., ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ., ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡ., ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤ., ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΜ.