Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80876
Τίτλος στα Ελληνικά
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό):διερεύνηση των μηχανισμών επιβίωσης των νευρώνων σε διαφορετικές παθολογικές καταστάσεις (τραυματισμός, αξονοτόμηση και ισχαιμία-υποαξία) σε κυτταροκαλλιέργειες και σε επίμυες
Τίτλος στα Αγγλικά
Investigation of neuronal survival mechanisms in different pathological conditions
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2008
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΟΥΡΖΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ.