Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80879
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό): Αρμονική ανάλυση και διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΡΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
CARBERY ANTONY, COULHON THIERRY, DAVIES BRIAN, LOHOUE NOEL, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ., ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΥΡΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ., ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΜΟΣΤΟΚΛΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΜΠΟΥΡΝΑΒΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.