Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80884
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό): Εφαρμογή των ετερο-diels-alder αντιδράσεων νιτροζοαλκενίων στη σύνθεση βιομημιτικών μορίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΛΛΗ ΣΤΥ., ΒΑΡΒΟΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡ., ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΩΤ., ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΟ., ΜΑΣΕΝ ΖΩΗ ΣΤΥ.