Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80888
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ( ΓΕΝΙΚΟ ) Μια νέα μέθοδος για την μελέτη της σιωπηλής περιόδου με διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ.