Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80893
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό): Ανάπτυξη νανοδομημένων μικρο/μεσοπορωδών καταλυτικών υλικών για την πυρόλυση της βιομάζας προς βιοκαύσιμα και χημικά προϊόντα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤ., ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟ., ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΣΤ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥ.