Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80899
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό):Μελέτη μοριακών clusters και νανοδομών των νομισματοκοπικών μετάλλων (Cu, Ag, Au)με υπολογιστικές μεθόδους ηλεκτρονιακής δομής και διερεύνηση της χημικής και καταλυτικής τους δραστικότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑ., ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.