Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80915
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό): Νέοι μαγνητικοί εξαφερίτες με υποκατάσταση σπάνιας γαίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑ., ΣΕΡΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ.