Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80918
Τίτλος
Προμήθειες λογισμικού για την ανάπτυξη πρόδρομων υπηρεσιών ηλεκτρονικού πανεπιστημίου και εφαρμογή έξυπνης σπουδαστικής κάρτας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ.Ε.Π.Θ., MIS:103622
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 3 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες