Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80925
Τίτλος στα Ελληνικά
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (ΓΕΝΙΚΟ) : Λαογραφικά - Εθνογραφικά - Μονοθεματικά μουσεία Κεντρικής Μακεδονίας : Καταγραφή θεματικών κατηγοριών και μουσειολογική ανάλυση των χαρακτηριστικών τους (μουσειολογική ερμηνεία και τρόποι εκθεσιακής αναπαράστασης)
Τίτλος στα Αγγλικά
Museums of Foklere,Ethographic Museums, and Single Topi Museums inCentral Macedonia: Themes & Special Features : Museological Interpretation and museum representation.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Ημερομηνία έναρξης
1 - 5 - 2005
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2007
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜ.