Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80941
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Γενικό):Ηλεκτρονικές, δομικές και οπτικές ιδιότητες συστημάτων ισχυρής ηλεκτρονικής συσχέτισης των φουλερίδιων λανθανιδων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97436 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.2 Γενικό
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑ.