Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80945
Τίτλος
Νέες ιολογικές και βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση ελληνικού και βουλγαρικού γενετικού υλικού άμπελου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 11 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2007
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ISVETKOV IVAN YOR., ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΘΩΜ., ΛΩΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗ., ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑ., ΣΚΙΑΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩ.