Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
80958
Τίτλος
Φωτο-ηλεκτρο-καταλυτικά επιστρώματα TiO2 και WO3 για καταστροφή ρύπων σε υδατικά μέσα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 8 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
28 - 8 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
GEORGIEVA STEFANOVA ZHE., ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.