Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81049
Τίτλος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Περιβάλλον) : Βιογεωγραφική προσέγγιση των φυτών της οικογένειας Labiate.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS:97437 - Πυθαγόρας ΙΙ - 2.6 Περιβάλλον
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΚΚΙΝΗ - ΓΚΟΥΖΚΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΡΡ., ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΑΛΕ., ΚΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ., ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ., ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩ., ΧΑΝΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑ.