Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81099
Τίτλος
Ένα πολυγλωσσικό σύστημα εξαγωγής και μετατροπής της πληροφορίας των χειρομορφών (νοηματική γλώσσα) σε ομιλούμενη γλώσσα και αντίστροφα, για την υποστήριξη της επικοινωνίας ατόμων με προβλήματα ακοής Sign 2 Talk.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, Διαγωνισμοί ΕΠΑΝ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
5
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ., ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟ., ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ., ΚΑΠΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ., ΚΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ., ΚΟΡΚΟΝΤΖΗΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ., ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑ., ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΛ., ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ., ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΝΙΚ., ΠΑΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑ., ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ., ΡΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ., ΣΙΑΧΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑ., ΤΑΠΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤ., ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΙΩΑ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩ.