Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81125
Τίτλος
Έρευνα καλλιεργητικών μεθόδων και μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών πρωτογενούς και δευτερογενούς προϊόντος σε ενεργειακά φυτά στην Ελλάδα, για την παραγωγή βιοκαυσίμων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ.