Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81172
Τίτλος
Προσδιορισμός και αξιολογηση φυσικοχημικών και χημικών παραμέτρων στο νερό του φράγματος περιοχής Διποτάμου-Αισύμης που υδρεύεται η πόλη της Αλεξανδρούπολης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 10 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
11 - 3 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΦΑΙ., ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΩΜ., ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΔΑΥΙΔ ΔΗΜ.