Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81180
Τίτλος
Αξιολόγηση της τοξικότητας ορισμένων εντομοκτόνων στο δάκο της ελιάς στο εργαστήριο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 10 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
7 - 4 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες