Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81187
Τίτλος
Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων και συστημάτων ελέγχου των μυκήτων σε προϊόντα γιαούρτης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΠΕΠ Αττικής
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2008
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΟΥΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ., ΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝ., ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΑΧ., ΤΑΣΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗ., ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ.