Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81211
Τίτλος
Τεχνική έκθεση επί των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς της ξυλείας ελάτης ή ερυθρελάτης (ξυλεία TRABA) εισαγόμενης από Αυστρία σε πριστοπελεκητή μορφή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες