Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81226
Τίτλος
Παρασκευή μελάνων επίστρωσης (pigments) ψηφιακής εκτύπωσης, λευκού και τετραχρωμίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΕΥΦΟΡΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ., ΛΥΚΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ ΣΤΕ.