Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81253
Τίτλος
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ορισμένων εντομοκτόνων για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους (Agriotes usculatus) με πειράματα εργαστηρίου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ.