Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81312
Τίτλος στα Ελληνικά
Ο ρόλος των χρόνιων λοιμώξεων στην ανάπτυξη καρκίνου
Τίτλος στα Αγγλικά
The role of chronic infections in the development of cancer. "INCA"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Structuring the ERA, Research & Innovation
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 2006
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2015
Τμήμα έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩ.