Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81320
Τίτλος
Εκτίμηση του χρόνου αναμονής της ιμιδοκάρβης σε πρόβατα.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 12 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
14 - 3 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.