Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81357
Τίτλος
Ένα αντικειμενοστραφές σύστημα διαχείρισης βάσεων γνώσης για συλλογιστική OWL οντολογιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 12 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
GLAZUNOV NIKOLAJ MYK., ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕ., ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤ.