Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81357
Τίτλος στα Ελληνικά
Ένα αντικειμενοστραφές σύστημα διαχείρισης βάσεων γνώσης για συλλογιστική OWL οντολογιών
Τίτλος στα Αγγλικά
An object - oriented knowledge base system for reasoning about OWL ontologies
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ημερομηνία έναρξης
13 - 12 - 2005
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2008
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
GLAZUNOV NIKOLAJ MYK., ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕ., ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤ.