Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81365
Τίτλος
Βελτίωση των δυνατοτήτων μετεωρολογικής προσομοίωσης μεσοκλίμακας για εφαρμογές διασποράς ρύπων και ποιότητας αέρα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 6 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες