Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81384
Τίτλος
Συνέδριο "Επιστημονικό Συνέδριο για τον Έλεγχο Επιδόσεων και την Αποτίμηση Ποιότητας Μοντέλων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 1 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες