Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81412
Τίτλος
Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας της " Αλουμίνιον της Ελλάδας "
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝ., ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ., ΛΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΤΡΙ., ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔ.