Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81415
Τίτλος
Διασταυρούμενη τυχαιοποιημένη μελέτη διάρκειας 8 εβδομάδων διερεύνησης του ελέγχου της 24ωρης ενδοφθαλμίας και αρτηριακής πίεσης με το σταθερό συνδυασμό λατανοπρόστης/τιμολόλης χορηγούμενου μια φορά το βράδυ έναντι της τιμολόλης χορηγούμενης δις ημερησίως σε ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗ., ΠΟΙΚΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ., ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤ.