Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81471
Τίτλος
Ευρωπαϊκές σπουδές στη διαντίδραση Εκκλησίας και Πολιτείας. Θεματικό Δίκτυο Euresis
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, SOCRATES, Erasmus
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
AHLSTRAND KAJSA GEO., ANDRES MAREN, ANNICCHINO PASQUALE GEO., AVRAMOVIC SIMA IOA., BARONE ADESI GIORGIO IOA., BARROT JOHANNES N.., BASDEVANT BRIGITTE GEO., BILOTTI DOMENICO IOA., BROEKAERT BERT GEO., CANAMARES SANTIAGO IOA., CASTELLAN CATALIN GEO., CASTELLAN KATALIN, CHEIKH GUEYE GEO., CHELINI-PONT BLANDINE, CHIRILA IOAN GEO., CHRISTIANS LOUIS-LEON CHA., CHRISTOFFERSEN LISBET, CIANITTO CRISTIANA CAR., CORDES HENRI GEO., DERROITTE HENRI GEO., DILJAN NIKOLCHEN GEO., DURAND JEAN PAUL GEO., EMPEY ANDRIAN GEO., ENRICA MARTINELLI, FERRARI SILVIO IOA., FORET FRANCOIS GEO., GENEVIEVE BRICOULT GEO., GERHARD ROBBERS GEO., GOMEZ SATURINO IOA., GONZALEZ-VARAS ALEJANDRO GEO., GRIGORITA GEORGICA IOA., GUNZEL ANGELIKA GEO., HERMANSON JAN GEO., HOUTSONEN JARMON GEO., INDRILIUNAITE RASA GEO., JAVIER FRANCISCO GAR., JAVIER FRANCISCO MAR., KUHLE LENE GEO., LA CAMERA FRANCESCO GEO., LEBRUN MARCEL GEO., MANTINEO ANTONIO GEO., MAREN ANDRES GEO., MARTINELLI ENRICA GEO., MORANCIKOVA MICHAELA GEO., MORAVCIKOVA NICHAELA GEO., OLIVA FR