Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81475
Τίτλος
Χρήση των αρχών μάθησης στα άτυπα περιβάλλοντα των κοινοτήτων Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα για τη βελτίωση της υποστηριζόμενης με ΤΠΕ εκπαίδευσης (FLOSSCOM)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, SOCRATES, Minerva
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2008
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
SOWE SULAYMAN SAR., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ., ΔΕΛΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑ., ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΚ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.