Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81519
Τίτλος
Συνέδριο: "Επιστημονικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της Φαρμακευτικής"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΚΙΑΝΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ