Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81534
Τίτλος
Τεχνικές ελέγχου πρόσβασης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα και στο Διαδίκτυο.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
CARMINATI BARBARA, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ., ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΚ., ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑ., ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜ., ΣΤΟΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΣ.