Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81543
Τίτλος
Ανάπτυξη νανοδομημένων μικτών οξειδίων μετάλλων από Φυλλόμορφα Διπλά Υδροξείδια (LDH) ως καταλύτες σε διεργασίες de-Nox και σε αντιδράσεις σύνθεσης χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2008
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΝΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ.