Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81613
Τίτλος
Προσδιορισμός του χρόνου αναμονής για την απομάκρυνση των καταλοίπων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 4 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
15 - 7 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ.