Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81633
Τίτλος στα Ελληνικά
Ε΄Μαθητιάδα , Πρώτη 2006 - Εργαστηριακές Μετρήσεις.
Τίτλος στα Αγγλικά
E ' Mathitiada , Proti 2006 - Caboratory Mesurments.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 5 - 2006
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2007
Τμήμα έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ., ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΩΤ., ΚΟΜΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ.