Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81637
Τίτλος
Μελέτη της απελευθέρωσης υποθαλαμικών αμινοξέων κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής διαδικασίας σε επιμύες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 5 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
10 - 5 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες