Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81649
Τίτλος
Ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη μονοθεραπείας, διάρκειας ενός έτους για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότηττας και ασφάλειας του από του στόματος χορηγούμενου ICL670 σε ασθενείς με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων αίματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΕΤΑΞΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡΗ., ΚΟΥΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΤ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΥ ΑΘΑ., ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑ., ΤΣΑΝΤΑΛΗ ΧΑΙΔΩ ΘΕΟ., ΤΣΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙ.