Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81699
Τίτλος
Συνέδριο: "Χημεία και Πολιτισμός - Φυσικοχημικές διαγνωστικές τεχνικές στην υπηρεσία του πολιτισμού"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 5 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
24 - 2 - 2007
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών | 5. Υλικά – Διαδικασίες | 7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΡΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες