Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81704
Τίτλος
Εκμετάλευση του περικαρπίου του σησαμιού για εκχύλιση και απομόνωση βιοδραστικών συστατικών με προστιθέμενη υπεραξία.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 5 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
8 - 4 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣ., ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒ.