Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81714
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη τυφλή ως προς τον αξιολογητή, παραλλήλων ομάδων, πολυεθνική, πολυκεντρική μελέτη 12 εβδομάδων, η οποία συγκρίνει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του σταθερού συνδυασμού λατανοπρόστης και τιμολόλης (Xalacom) με το σταθερό συνδυασμό δορζολαμίδης και τιμολόλης (Cosopt) σε ασθενείς με γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας ή οφθαλμική υπερτονία.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2005
Ημερομηνία Λήξης
1 - 3 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες