Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81743
Τίτλος
Ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των πηγών εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή του ΑΗΣ Σορώνης Ρόδου.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2008
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟ., ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘΑ., ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ., ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒ., ΜΑΝΩΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ., ΤΕΡΖΗ ΕΛΕΝΗ ΠΛΟ., ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩ., ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΝ.