Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8175
Τίτλος
Έρευνα για την ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση νέων ειδικών ασφαλτικών υλικών στις οδικές και κτιριακές κατασκευές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 1993
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΔΑΛΑΒΕΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟ ΔΗΜ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ., ΗΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑ., ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΤΡΕΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ., ΤΣΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ., ΧΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.