Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
81755
Τίτλος
Ποιότητα καρπών βιομηχανικής τομάτας σε σχέση με το είδος της λίπανσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 5 - 2006
Ημερομηνία Λήξης
24 - 11 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΩΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩ., ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.